Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He reads the menu."

แปลว่า:เขาอ่านรายการอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wCXE8

เขาอ่านเมนูก็ได้เมือนกัน ทำไมไม่มอะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tata505

เค้า นี้มันเป็นภาษาวิบัติควรนำมาใช้นะจ่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Plenty3

555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PeerapatTr

He ใช่เขาดิ โด่ว เค้ามันภาษาไรเนี่ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kwan189757

ฝรั่งยังไม่ผ่านเลน 555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา