"He reads the menu."

แปลว่า:เขาอ่านรายการอาหาร

July 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wCXE8

เขาอ่านเมนูก็ได้เมือนกัน ทำไมไม่มอะ


https://www.duolingo.com/profile/Tata505

เค้า นี้มันเป็นภาษาวิบัติควรนำมาใช้นะจ่า


https://www.duolingo.com/profile/PeerapatTr

He ใช่เขาดิ โด่ว เค้ามันภาษาไรเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/kwan189757

ฝรั่งยังไม่ผ่านเลน 555


https://www.duolingo.com/profile/pHNq16

ทำไมตอนแรกเขียน manu ไปๆมาๆเขียน menu เริ่มงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย