"I read English newspapers."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutisasunt

คำว่า newspaperเติม s ไม่ได้หมายความว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xlUy1

ทำไมมี s แต่พิมพ์หลายเล่มแล้วผิด??

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nanny_siri

ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanyapakSr

พิมพ์ถูกแล้วแต่ประโยคที่พิมพ์ปรากฏไม่หมดแล้วบอกตอบผิดจะทำอย่างไรดี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SpringFuse

"I read English newspapers. " น่าจะแปลว่า ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลายเล่ม เพราะ newspapers เติม 's'

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NattharomP

ไม่มี language (ภาษา)

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Manirin

อ่านถูกแต่บอกว่าผิดคือไรค่ะ?

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jet550228

ทำไมมี s

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KannikaAmo1

อืม...เติม S ทำไมอ่ะ ขอเหตุผลหน่อยจิ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/duangjan2

ฉันพูดถูกแต่ยังผิด ตอบฉันทีศิริ!!!

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย