"She loves me."

แปลว่า:เธอรักฉัน

July 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sareelp

"She" ต้องใช้คำว่า เธอ หรือ หล่อน ในคำแปล


https://www.duolingo.com/profile/JonyL.Telk

เธอ = she / หล่อน,เขาผู้หญิง,ผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สาม = her


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เธอรักฉัน แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/kSugarSuga

มันผิดอ่ะ แก้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย