"Shelovesme."

แปลว่า:เธอรักฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

"She" ต้องใช้คำว่า เธอ หรือ หล่อน ในคำแปล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JonyL.Telk

เธอ = she / หล่อน,เขาผู้หญิง,ผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สาม = her

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

เธอรักฉัน แก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiePrawe
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kSugarSuga

มันผิดอ่ะ แก้ด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย