"What do they do at the gym?"

แปลว่า:พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/weerapong1

ขนาดคำว่าที่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Patcharasu

ขาดคำว่า "ที่" โรงยิม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย