"What do they do at the gym?"

แปลว่า:พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

July 3, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/weerapong1

ขนาดคำว่าที่

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

ขาดคำว่า "ที่" โรงยิม

September 6, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย