"We read."

แปลว่า:พวกเราอ่าน

July 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BoonsermPh

พวกเราอ่าน ทำไมผิดซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/tungting6

ตอบถูกทำไมขึ้นว่าผิดอ่ะ งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย