1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Leczenie nie jest możliwe."

"Leczenie nie jest możliwe."

Tłumaczenie:Treatment is not possible.

March 24, 2014

11 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/tomek.chud

czy nie możemy użyć stwierdzenia impossible w tym zwrocie ?


https://www.duolingo.com/profile/mirriel

Leczenie nie jest możliwe. = A treatment is not possible.

Leczenie jest niemożliwe. = A treatment is impossible.

Ale obie wersje powinny być chyba uznawane, bo znaczą to samo.


https://www.duolingo.com/profile/tomek.chud

też mi się tak właśnie wydaje, zaznaczyło, że źle. Napisałem do moderatorów :)


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1842

Nie są uznawane obie wersje, z 2 powodów:

  • Uczymy się konkretnych słów języka angielskiego i należy tłumaczyć ja na możliwie dokładne polskie odpowiedniki, o ile tylko jest to wykonalne: możliwe = "possible" itp.
  • Tak naprawdę tylko w nielicznych przypadkach przymiotnik przeczący (jest niemożliwe, jest nieładne, jest niewielkie) znaczy dokładnie to samo co jego antonim z dodanym przeczeniem (nie jest możliwe, nie jest ładne, nie jest wielkie). W tym ostatnim przypadku może chodzić o zupełnie inne znaczenie niż przymiotnika przeczącego: nie jest możliwe tylko oczywiste, nie jest ładne a przepiękne, nie jest wielkie tylko ogromne.

https://www.duolingo.com/profile/Swagga_aga530

Ok but the article "A" isn't needed... quite contrastingly, it probably shouldn't be there, it sounds incorrecr


https://www.duolingo.com/profile/WarsawWill

Zgadzam się.

Mówiąc o możliwości, "treatment" jest niepoliczalne i nie używamy "a" - "Treatment isn't possible"

Mówiąc o konkretny leczeniu, używamy "a" - "There isn't a treatment for this illness."


https://www.duolingo.com/profile/Milinda_pl111

the traitement is impossible


https://www.duolingo.com/profile/Erik787431

Treatment is not possible. I wouldn't use the article.


https://www.duolingo.com/profile/Marek902955

dlaczego nie "a treatment" ? Duolingo samo użyło, w jednej lekcji "a treatment" to nie fair.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1842

W tym zdaniu nie powinno być przedimka, rzeczownik "treatment" jest niepoliczalny https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/treatment. Mogłeś zobaczyć w innym zdaniu z przedimkiem, ale to zdanie z błędem - usuwam je z w kursu.

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.