"Thức ăn nhanh thì phổ biến trong thành phố."

Dịch:Fast food is popular in the city.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhhoangTran2k7

Sao fast food lại không được dùng với the???

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VitaminABCD

???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/manh_luckyboy

The fast food is porpular in the city? Tại sao sai?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun
  • 11
  • 8
  • 7
  • 12

"The fast food is popular in the city" cũng đâu có sai :)

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.