Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thức ăn nhanh thì phổ biến trong thành phố."

Dịch:Fast food is popular in the city.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city, fast food is popular in the city

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VitaminABCD

???

0
Trả lời1 năm trước