"Miệng của tôi màu đỏ."

Dịch:My mouth is red.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhsieuca

Kinh dị v ×.×

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.