1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. CHÂM NGÔN VỀ CUỘC SỐNG Ý NGHĨ…

https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

CHÂM NGÔN VỀ CUỘC SỐNG Ý NGHĨA BẰNG TIẾNG ANH

Bạn có biết vì sao những cuốn sách về châm ngôn sống không có những câu chuyện li kì hay lãng mạn nhưng luôn bán chạy? Là vì con người luôn cần một nơi để tâm hồn dựa vào, để đồng cảm, và đôi khi chính là nhờ những câu châm ngôn cuộc sống tiếng anh như dưới đây:

Life is a story, make yours the best seller.

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger.

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.

Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.

You’re given this life because you’re strong enough to live it.

Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

Life is trying things to see if they work.

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.

Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.

If you sleep on life, all you will have are dreams.

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

Đọc xong những câu châm ngôn cuộc sống tiếng anh trên, mong rằng các bạn sẽ nhận ra: Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, có lúc tươi sáng cũng có lúc u tối. Đó là quy luật tự nhiên và chính những sắc màu đa dạng ấy cho con người nhiều bài học để trưởng thành lên từng ngày.

Đây

July 4, 2017

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KaDaChett

Like :/ Quen quen :v


https://www.duolingo.com/profile/KaDaChett

cái topic ==*


https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

đừng nói là có ngừi đăng òi nka


https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

thanks mak cái hình của you là hình của truyện nào thế


https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

xuyên duyệt tây nguyên 3000 sao lại k nhận ra


https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

hở sao nó khác thế


https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

ảnh hiếm đấy ^^ . tui cn nhiều lắm , lên mail tui cho vài bức


https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

tiếc quá , tui hơm có chơi mail hu

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.