Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He speaks."

แปลว่า:เขาพูด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ning35531

ดีมากจ่ะ ชว่ยไดเยอะเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XXpN5

ตอบว่า "เขาพูด" แต่มันบอกว่าผิดหรือว่าผมเสียงไม่ดีเอง 5555

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hasun35165

He​ speaks

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/abqu10

มีแอพนี้จัง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/abqu10

ดีจัง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ks5e5

.....??

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mareya895007

จะพยายามค่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา