Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He speaks."

แปลว่า:เขาพูด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ning35531

ดีมากจ่ะ ชว่ยไดเยอะเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XXpN5

ตอบว่า "เขาพูด" แต่มันบอกว่าผิดหรือว่าผมเสียงไม่ดีเอง 5555

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hasun35165

He​ speaks

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/abqu10

มีแอพนี้จัง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/abqu10

ดีจัง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ks5e5

.....??

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mareya895007

จะพยายามค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา