"He speaks."

แปลว่า:เขาพูด

July 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ning35531

ดีมากจ่ะ ชว่ยไดเยอะเลย


https://www.duolingo.com/profile/XXpN5

ตอบว่า "เขาพูด" แต่มันบอกว่าผิดหรือว่าผมเสียงไม่ดีเอง 5555


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

ภาษาอังกฤษ


https://www.duolingo.com/profile/abqu10

มีแอพนี้จัง


https://www.duolingo.com/profile/kamonwanAm

ฉันก็คอบว่า เขาพูด ฉันผิดตรงไหนล่าาาา ??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย