"เขาอายุเท่าไหร่"

แปลว่า:How old is he?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tukta19

แก้ไขสักที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tukta19

รอนานมากไม่แก้เลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nun844987

อ่อ I see for system it must choose 2 choice or 3 choice or 1 choice

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nun844987

เลือกทุกข้อที่ถูก เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย