"I listen to the radio every night."

แปลว่า:ฉันฟังวิทยุทุกคืน

July 5, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/DokkeoKeovongsa

I thought that it ture

July 5, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย