1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Ona jest na lunchu."

"Ona jest na lunchu."

Tłumaczenie:She is at lunch.

March 24, 2014

5 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/Manuela34

czemu nie może być -on lunch ?


https://www.duolingo.com/profile/yuioyuio

Tu nie ma żadnego wytłumaczenia, trzeba po prostu zapamiętać, że mówi się "at lunch".


https://www.duolingo.com/profile/Mariachino

Konkretny i mały przedział czasowy, więc mamy at. Gdyby było o dniu użylibyśmy on, zaś w wypadku większego okresu np. miesiąca, roku zastosowanym poprawnie byłoby in. Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=4H7VpBwYPOE .


https://www.duolingo.com/profile/Go_Sia

czemu at the lunch jest źle?


https://www.duolingo.com/profile/Mariachino

Ponieważ lunch jest niepoliczalny, aczkolwiek gdybyśmy chcieli podkreślić, iż jest to specjalny, konkretny posiłek można użyć the. W większości przypadków przedimków przed nazwami posiłków nie stawiamy. Wyjątek: "a" przed przymiotnikiem określającym np. A very nice dinner.

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.