"We played volleyball and basketball together."

Dịch:Chúng tôi đã chơi bóng chuyền và bóng rổ với nhau.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrngHong17

We played volleyboll and basketball together.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.