"Theroomisgettingsmaller."

Dịch:Căn phòng đang trở nên nhỏ hơn.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The room is getting smaller, the room is getting smaller

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1050

căn phòng đang trở nên chật hơn. (câu cũng đúng nghĩa mừ)

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.