"Anh ấy đã bắt đầu làm việc như một diễn viên."

Dịch:He started working as an actor.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Tai sao chua co binh luan

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoccandms

"he started working LIKE an actor" sai hả mọi người ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.