Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã bắt đầu làm việc như một diễn viên."

Dịch:He started working as an actor.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor, He started working as an actor

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Tai sao chua co binh luan

1 năm trước