"I do not remember!"

Dịch:Tôi không nhớ!

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oanh362594

tôi không nhớ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Tôi chẳng nhớ được ko

8 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.