Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not remember!"

Dịch:Tôi không nhớ!

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oanh362594

tôi không nhớ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Tôi chẳng nhớ được ko

3 tháng trước