https://www.duolingo.com/Merrowmic

Rzecz vs. Przedmiot?

What exactly is the difference between these two words, and are there any other synonyms that share their meaning?

July 6, 2017

6 Comments


https://www.duolingo.com/sylwuskak

In my opinion these two words are synonyms. 'przedmiot' has also second meaning - a subject at school. For example: Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka. - My favourite subject is maths.

July 6, 2017

https://www.duolingo.com/mihxal

They share some meanings but not all of them. "Rzecz" can be some abstract or physical thing. While "przedmiot" is a physical object.

July 6, 2017

https://www.duolingo.com/chartsman

Not always... Choćby to, że przedmiotem naszej dyskusji jest badanie tychże subtelnych różnic, dowodzi, iż nie każdy przedmiot musi być zmaterializowany. ;)

Nevertheless in a broad sense:

rzecz = thing, point

przedmiot = object, subject

July 6, 2017

https://www.duolingo.com/mihxal

A czy napisałem, że zawsze? Jak napisałem, dzielą one pewne znaczenia, lecz nie wszystkie i to jest jeden z takich przypadków. Toteż tutaj ich znaczenia się nie pokrywają.

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/chartsman

Nie, ale napisałeś, że przedmiot jest czymś fizycznym

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/RobinB896941

But that can't be quite right: a school subject - przedmiot - certainly isn't is a physical object, though it may be a visceral experience...

January 11, 2019
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.