Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is behind me."

แปลว่า:เขาอยู่ข้างหลังฉัน

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

อยากให้เปลี่ยนคำแปลจาก เค้า เป็น เขา

3
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/koy722978

เขาอยู่ข้างหลังฉัน

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RongnapaSa

เค้า.. เขาดีกว่าไหม

0
ตอบกลับ8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vBts10

เขาอยู่ข้างหลังผม (ทำไมผิด

0
ตอบกลับ8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ART62986

555+ ผมก็โดน (ผู้ชายไง แทนตัวเองว่า "ฉัน" ก็จะแปลกๆหน่อย)

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PasukanNay

"เขาอยู่ด้านหลังฉัน" ก็ไม่ได้หราาาทท

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา