"He is behind me."

แปลว่า:เขาอยู่ข้างหลังฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

อยากให้เปลี่ยนคำแปลจาก เค้า เป็น เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/koy722978

เขาอยู่ข้างหลังฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RongnapaSa

เค้า.. เขาดีกว่าไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vBts10

เขาอยู่ข้างหลังผม (ทำไมผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ART62986

555+ ผมก็โดน (ผู้ชายไง แทนตัวเองว่า "ฉัน" ก็จะแปลกๆหน่อย)

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PasukanNay

"เขาอยู่ด้านหลังฉัน" ก็ไม่ได้หราาาทท

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HafisBHW

ตลกดี น่าจะเผื่อคำแปลที่ถูกต้องไว้หลาย ๆ แบบหน่อย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย