"She is talking to you."

แปลว่า:เธอกำลังพูดกับคุณอยู่

July 6, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/BoonsermPh

ไรวะ เดี๋ยว she แปลว่า เค้า you แปลว่า เธอ ใช่แน่นะ

July 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

ต้องเป็นเธอกำลังพูดกับคุณอยู่

September 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Bourne806059

แม่งมั่วมาอีกละ!!!

July 4, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย