Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is possible."

Dịch:Điều này là khả thi.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgBiSang2

điều này khả thi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhFX

"Điều này thì khả đi" mà sai, "là" mới chịu

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 13
  • 96

Mãi không thấy cập nhật. Cứ phải trả lời đúng với duo mới được chấp nhận. Cảm thấy bị ức chế quá!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhuongUyen532840

Câu trả lời của tôi sao lại sai?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LyKimHiep
LyKimHiep
  • 25
  • 3
  • 274

điều này thì khả thi - cũng được vậy

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anh10.91

Điều này thì khả thi

3 tuần trước