Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is personal."

Dịch:Chuyện này là cá nhân.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgBiSang2

điều này cá nhân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bobiptet

Đây là chuyện cá nhân cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLong127283

''Đây là chuyện cá nhân'' nên được chấp nhận.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/VanPhuAn

Điều này là cá nhân

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 563

Việc này là cá nhân mà lại sai?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/girlkute_91

Mình dịch đây là việc cá nhân bị báo sai. Hức

2 tháng trước