"Thisispersonal."

Dịch:Chuyện này là cá nhân.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgBiSang2

điều này cá nhân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bobiptet

Đây là chuyện cá nhân cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLong127283

''Đây là chuyện cá nhân'' nên được chấp nhận.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/VanPhuAn

Điều này là cá nhân

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 619

Việc này là cá nhân mà lại sai?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/girlkute_91

Mình dịch đây là việc cá nhân bị báo sai. Hức

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen188582

Chuyện này là chuyện riêng được mà.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Doanhss2
Doanhss2
  • 20
  • 12
  • 2
  • 113

Câu này dịch quá tối nghĩa ad à

2 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.