Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/....2K7....

[Hé lô come back rồi đây!] Mở lớp học English Major

Sau 1 năm rời Duolingo mình thấy khóa Anh Việt và Việt Anh đêu thay đổi hết,...

Có 800 lings không biết gì hết, nên mở một lớp học yay yay!!!

LUẬT LỚP

  • KHÔNG HACK

  • Nếu không tin tưởng thì đừng tg

  • Nếu sợ không đảm bảo thì các bạn có thể dùng nick 0 LINGS

  • 1 tuần có tầm 3đến4 bài tập

Hoàn thành ko trễ hoạn : 5 lings

Còn trể cho : 4 lings

--

  • 1 tuần tổng kết 1 lần

  • Ai đc nhiều xp nhất 20 lings

  • Nhì 10 lings , ba 5 lings

Link lớp : https://www.duolingo.com/o/pjkfam


Mong các bạn ủng hộ mình yay

0
1 năm trước

11 Nhận xét