"Kẻ thù"

Dịch:The enemy

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi có thể vui nó một chút

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đọc là ''the" trong câu hỏi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sunphambd

Enemy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dieulinh1312003

The foe cx là kẻ thù mà sao lại sai

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.