Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Kẻ thù"

Dịch:The enemy

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi có thể vui nó một chút

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đọc là ''the" trong câu hỏi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sunphambd

Enemy

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dieulinh1312003

The foe cx là kẻ thù mà sao lại sai

2 tháng trước