https://www.duolingo.com/profile/LoiNguyent2

học một bài quá lâu

tôi học duolingo miển phí , sao học một bài mãi mà khg thấy cho bài mới từ vựng mới ,mặc dù đã gần như thuần thục

July 7, 2017

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Kanhoa_Rin

ừm vậy à

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

nó có áp dụng vào trong đấy mà bạn

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

từ mới sẽ đc in vàng bạn nhé

July 7, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.