"Tôi có một căn nhà lớn."

Dịch:I have a big house.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luc200600

"i have a big home" sao k đúng nhỉ.nhớ là home cũng là nhà mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Câu của bạn sẽ là "Tôi có một gia đình lớn", nó có nghĩa là "Gia đình tôi đông người"/"Nhà tôi đông người."/ "Tôi có một đại gia đình."

*House: là căn nhà, ngôi nhà, là nơi để con người ở, nó nói về kiến trúc.

*Home: là nhà, là gia đình, nơi đó có những người thân sống cùng với bạn.

=> House có thể không có ai ở, nhưng home nhất định có một gia đình nơi đó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Great với big nghĩa gần giống nhau mà☺☺

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.