"Your cat is bigger than my cat."

แปลว่า:แมวของคุณใหญ่กว่าแมวของฉัน

July 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ทำไมต้องมี​than? ¿


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

bigger than ....... = ใหญ่กว่า ........


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย