"You have your book, we have ours."

แปลว่า:คุณมีหนังสือของคุณ เรามีหนังสือของเรา

July 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phonlakrit1

you have your book we have our books -.-


https://www.duolingo.com/profile/Monday617442

คำมันใช้ฟุ่มเฟือยครับเขาเลยแทนด้วย our เลย เข้าใจเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/chanakanIn

ลืมเว้นวรรคอะไร????? มันให้เติมคำนี่ จะเว้นวรรคอย่างไงอะ?? บ้าจริงๆ


https://www.duolingo.com/profile/Nang430844

เว้นวรรคยังไง-.,- ตูจะเว้นได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/LyRd9

อ่านตามทุกคำ แต่ให้พูดใหม่???


https://www.duolingo.com/profile/Wan879041

แปลตรงกับเฉลย​ แต่ก็ไม่ให้ผ่านทำหลายรอบแล้วคะ


https://www.duolingo.com/profile/DBlj10

ซับซ้อนจัง


https://www.duolingo.com/profile/Yu3O5

อะไรเนี่ยอัปเดตใหม่แต่ห่วยกว่าเดิม


https://www.duolingo.com/profile/Ooywara

ก็ทำถูกอะ


https://www.duolingo.com/profile/DuanggarnY

คุณมีหนังสือของคุณ เราก็มีหนังสือของเรา


https://www.duolingo.com/profile/toalek

ตอบถูกแต่บอกผิด​ อืมมมม


https://www.duolingo.com/profile/toalek

คุณมีหนังสือของคุณ​ เรามีหนังสือของเรา.... แล้วตอบผิดตรงไหน​... อิหยังว่ะ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน