"Η μαϊμού τρώει μία κίτρινη πατάτα."

Translation:The monkey is eating a yellow potato.

July 7, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Marionsche4

I wrote banana, just out of habit. Lol.

July 7, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.