Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has a newspaper."

แปลว่า:เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AZVx6

ทำไมคำแปลตัวอักษรมีแต่คำว่าเค้าคะ ควรเป็นคำว่าเธอ หรือหล่อน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RachchataK

เธอมีหนังสือพิมพ์ (ถูก)

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KittipatSr

แปลแปลก she น่าจะแปลว่าเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yBFL2

ทำไมต้องใช้คำว่าฉบับหนึ่งค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mw.mmaew

เพราะเป็น a ค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Benjamapor5

ดอก!!!!อิห่า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VVWf6

เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา