"She has a newspaper."

แปลว่า:เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AZVx6

ทำไมคำแปลตัวอักษรมีแต่คำว่าเค้าคะ ควรเป็นคำว่าเธอ หรือหล่อน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RachchataK

เธอมีหนังสือพิมพ์ (ถูก)

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KittipatSr

แปลแปลก she น่าจะแปลว่าเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yBFL2

ทำไมต้องใช้คำว่าฉบับหนึ่งค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mw.mmaew

เพราะเป็น a ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Benjamapor5

ดอก!!!!อิห่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VVWf6

เธอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย