Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Phương pháp"

Dịch:The method

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhungTranD

Sao bị mất tiếng từng từ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

Sao ko ai nói hết vậy

1 năm trước