"Kwa bahati mbaya mti umekatwa"

Translation:Unfortunately the tree has been cut

7/8/2017, 4:59:17 AM

4 Comments


https://www.duolingo.com/manyofa
 • 13
 • 3
 • 2
 • 2

Kwa sobabu mbaya?

7/8/2017, 4:59:17 AM

https://www.duolingo.com/AGreatUserName
 • 15
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3

Kwa sababu mti ulikuwa mzuri sana na watoto walipenda kucheza juu yake. ;-)

kwa sababu = because (for reason)
kwa nini = why (for what)
kwa sababu gani = why (for which reason)

7/9/2017, 6:14:19 PM

https://www.duolingo.com/juryrigging
 • 15
 • 12
 • 7
 • 7
 • 3
 • 3

Mti umekatwa kwa sabubu watoto walipenda kucheza juu yake. Miti si safi!

7/9/2017, 6:50:23 PM

https://www.duolingo.com/Angela53250

Really these articles really can frustrate you in Duolingo.

5/15/2018, 1:53:55 PM
Learn Swahili in just 5 minutes a day. For free.