Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They eat rice."

แปลว่า:พวกเขากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/papim8975

พิมพ์ถูกแล้วแต่กลับผิดเฉยเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HornetB.Hu

พวกเขาทานข้าว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา