https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

12 thì trong tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh là một điều rất cần thiết cho những bạn học tiếng Anh. Bạn nào chưa nắm vững các kiến thức ngữ pháp cơ bản này thì nhớ học nhé.

1. Hiện tại đơn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + V/ V(s;es) + Object......
 • (-) S do/ does not + V +................
 • (?) Do/ Does + S + V

 • Cách dùng: Hành động xảy ra ở hiện tại. Thói quen ở hiện tại. _ Sự thật hiển nhiên; Chân lí ko thể phủ nhận.

 • Trạng từ đi kèm: always; usually; often; sometimes; occasionally; ever; seldom; rarely; every..............

2. Hiện tại tiếp diễn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + is/am/are + Ving
 • (-) S + is/am/are not + Ving
 • (?) Is/Am/ Are + S + Ving

 • Cách dùng: Đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định ở hiện tại. Sắp xảy ra có dự định từ trước. _ Không dùng vơis các động từ chi giác như: SEE; HEAR; LIKE; LOVE...

 • Trạng từ đi kèm: At the moment; at this time; right now; now; ........

3. Hiện tại hoàn thành:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + have/has + PII
 • (-) S + have/has not + PII
 • (?) Have/ Has + S + PII

 • Cách dùng: _ Xảy ra trong qúa khứ, kết quả liên quan đến hiện tại. ( Nhấn mạnh đến kết quả của hành động)

 • Trạng từ: just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present..

4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + have/has been + Ving
 • (-) S + have/has been + Ving
 • (?) Have/Has + S + been + Ving

 • Cách dùng: _ Xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. ( Nhấn mạnh tính liên tục của hành động)

 • Trạng từ đi kèm: just; recently; lately; ever; never; since; for….

5. Quá khứ đơn:

 • Cấu trúc
 • (+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.*
 • (-) S + didn’t + V
 • (?) Did + S + V

 • Cách dùng: Xảy ra và chấm dứt hoán toàn trong quá khứ. Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. _ Trong câu điều kiện loại 2.

 • Trạng tù đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ.

6. Quá khứ tiếp diễn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + was/ were + Ving
 • (-) S + was / were not + Ving.
 • (?) Was/ Were + S + Ving.

 • Cách dùng: Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. _ 1 hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ.

 • Từ nối đi kèm: While; when.

7. Quá khứ hoàn thành:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + had + PII
 • (-) S + had not + PII
 • (?) Had + S + PII

 • Cách dùng: Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong QK ( hành động xảy ra trước dùng QKHT; hành động xảy ra sau dùng QKĐ) Hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ. _ Trong câu điều kiện loại 3.

 • Trạng từ đi kèm: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; never; ever; until……….

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (ít dùng):

 • Cấu trúc:
 • (+) S + had been + Ving
 • (-) S + hadn’t been + ving
 • (?) Had + S + been + Ving

 • Cách dùng: _ Chỉ hành động đã và đang diễn ra và có thể hoàn tất trước 1 hành động khác trong quá khứ ( nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động)

 • Trạng từ: before; after; when; while; as soon as; by(trước); already; ever; until………….

9. Tương lai đơn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + will/ shall + V (will ngày nay có thể dùng với tất cả các
 • (-) S + will/ shall not + V ngôi nhưng shall dùng với " I" và "WE" )
 • (?)Will / Shall + S + V

 • Cách dùng: Sắp xảy ra trong tương lai không có dự định trước. Câu yêu cầu; đề nghị; lời hứa; dự đoán cho tương lai. _ Trong câu điều kiện loại 1.

 • Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in + thời gian ở tương lai…

10. Tương lai gần:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + is/am/are + going to + V
 • (-) S + is/am/ are not + going to + V
 • (?)Is/Am/ Are + S + going to + V

 • Cách dùng: Sắp xảy ra trong tương lai có dự định trước. Chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai theo 1 tình hườn cho trước.

 • Trạng từ: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời gian ở tương lai………….

11. Tương lai tiếp diễn:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + will / shall + be + Ving
 • (-) S + will / shall not + be + Ving
 • (?) Will / Shall + S + be + Ving

 • Cách dùng: Đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai. Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong tương lai.

 • Trạng từ: các trạng từ như trong tương lai đơn; nhưng phải dựa vào từng hoàn cảnh cụ thể để chia thì.

12. Tương lai hoàn thành:

 • Cấu trúc:
 • (+) S + will / shall + have + PII
 • (-) S will/ shall not + have + PII
 • (?) Will / Shall + S + have + PII

 • Cách dùng: Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai. Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.

nguồn :http://langmaster.edu.vn/?p=n

1 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vdsxchdfuvgf

Wa! Bài viết này thật là hữu ích! Mình thích bài của bạn lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vdsxchdfuvgf

Nếu ai thích lời bình của mình thì hãy like giùm mình nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

thank you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongthaots2005

hay. tặng bạn 1 like nha<sub>^-^</sub>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongthaots2005

kết bạn nha. mk cùng tuổi vs nhau nè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huongto2007

like-^^!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/miyoko_chan

hi, how old are you? cảm ơn bạn đã đăng nha mình sẽ cho em mình học. Chúng mình kết bạn nha được không? nhớ trả lời mình nha.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucasta_Verity

mình 12 tuổi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/miyoko_chan

vậy chúng ta là chị em nhé. mình 13 tuổi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.