"หนังสือเล่มนี้อยู่ติดกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้"

แปลว่า:The book is by the newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/beamkeerati

This book is next to this newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kugE9

อิหยังว่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Besttizzer

ลองเอาประโยคอังกฤษมาแปล ไม่ตลกบ้างหรอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/new797386

แปลได้แบบ... นะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

งง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย