"You design the shirt."

แปลว่า:คุณออกแบบเสื้อเชิ้ตตัวนี้

July 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Arpath

มันมีคำว่าตัวนี้ ตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/t9qb3

ประโยคใช้ you แต่คำที่มีมาให้เลือกไม่มีคำว่าคุณ มีแต่คำว่าเธอ พอใส่คำว่าเธอไปก็ขึ้นว่าถูก แล้วแปลว่า คุณ


https://www.duolingo.com/profile/arthit8

You นี่มีคนเดียวไม่ใช่เหรอครับ พวกคุณนี่คงเป็น They or we มากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

ที่จริงในภาษาอังกฤษไม่มีคำเท่ากับ "พวกคุณ" ร้อยเปอร์เซนต์

  • คุณ = You
  • พวกคุณ = You / you all / all of you / you people

E.g.

  • YOU are lovely people
  • Thank YOU ALL for coming to my birthday party
  • I will miss ALL OF YOU when I go on holidays
  • YOU PEOPLE need to obey the law

https://www.duolingo.com/profile/mind856045

ถูกแต่ตรวจผิด


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ทำไมผิด???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย