"You design the shirt."

แปลว่า:คุณออกแบบเสื้อเชิ้ตตัวนี้

July 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/t9qb3

ประโยคใช้ you แต่คำที่มีมาให้เลือกไม่มีคำว่าคุณ มีแต่คำว่าเธอ พอใส่คำว่าเธอไปก็ขึ้นว่าถูก แล้วแปลว่า คุณ


https://www.duolingo.com/profile/mind856045

ถูกแต่ตรวจผิด


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ทำไมผิด???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย