"We eat the sandwich."

แปลว่า:พวกเรากินแซนด์วิช

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Huad8

ทำไมถึงมี the หน้า sandwich

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

กระทู้นี้มีข้อความในเรี่องคำ the/this/that เป็นต่างกันอย่างไรนะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nuy959906

อิสัส กูตอบถูกเเล้วมั้ย กวนตีน!

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย