"I save my dog."

แปลว่า:ฉันช่วยชีวิตหมาของฉัน

July 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AkarawatAk1

ผมช่วยชีวิตหมาของฉัน....(มันผิดตรงไหน)


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

คุณแปลมันหรอคับ555+

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย