Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You have bread."

แปลว่า:คุณมีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinSympth

ตัวอักษรไมครบจะให้ตอบไงครับท่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bambam.tan

น. ไม่มีจะให้ตอบอะไรล่ะค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanyaratPh

Youใช้ have แล้วทำไม Heใช้has

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RoseKajorn

Have ใช้กับประธานพหูพจน์ (I you we they) has ใช้กับประธานเอกพจน์ (he she it) ค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nutji

บางคนต้องเขียน คำว่า คุณ เป็น คุน แน่เลย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา