Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Mini Games =^^=

Hi ,mk đã xem xog 10 tập phim và H , mk sẽ tổ chức mini game =^^=


Mk làm topic hơi sơ sài , mong mn thông cảm ^^"

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>Điều chung<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>~

  • Mk sẽ đưa ra 1 tấm hình nhiệm vụ của các bn là đoán xem đó là ai?

  • Sẽ có 10 Question

  • Để nhận đc p , khi tl các bn phải ghi đầy đủ : This is + tên người trong tranh

  • Cmt 1 : 1p

  • Cmt 2 : 0,5p

  • Cmt 3 : 0,25p

  • 1p = 1 Lings

  • Luôn dis câu cũ , like câu ms , topic và BTS

  • K bl lung tung nhá ^^

Thanks mn đã đọc , mong mn chơi zui ^^

Bye bye~

1 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Hãy Like bảng tổng soát =^^=:

-...Jun...- :7,5p

...2k7... : 1p

...2k5... : 0,5p

01278464620 :6,25p

...Anhp... : 0,75p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Question 9 : Who is this?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-ba.tyy

This is Lee Jun Ki

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

1p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-ba.tyy

Tiếp đi nhé, Ka sắp off rùi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Umk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

This is Lee Jun Ki

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

0,5p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tomoyo2k3

lee jun ki

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Question 10 : Who is this?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

this is Triệu Lễ Dĩnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

wrong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

this is Triệu Lệ Dĩnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

bạn off à ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

This is Triệu Lệ Dĩnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tomoyo2k3

trieu le dinh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-ba.tyy

Tiếp đi Cherry~

1 năm trước