https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

~Tổng kết Mini Games~

Nhô mn , mặc dù chúng ta chưa play xog câu 10 nhưng TK lun , chơi lâu quớ ._.

Bảng tổng soát =^^=:

-...Jun...- :7,5p = 8 Lings

...2k7... : 1p = 1 Lings

...2k5... : 0,5p = 1 Lings

01278464620 :6,25p= 7 Lings

...Anhp... : 0,75p = 1 Lings

Chi phí : 18 Lings


Answer question 10 : Kim Tae Hee


Mong mn cảm thấy zui sau khi chơi game !~Bye^^

July 9, 2017

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

tự like của mik a

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Có sao k?><

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Sao?

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Kaito...

Cmt

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Okie~

Like topic hộ Cherry nha ^^
July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

~Cảm ơn đã đến với trò chơi~

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Happy...-

cmt

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Okies~

~Cảm ơn đã đến vs trò chơi~

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Happy...-

cmt

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nong92_

Cho Ka cmt nhé =^^=

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Ok Ka

~Cảm ơn đã đến với trò chơi~

July 9, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.