"I touch my plate."

แปลว่า:ฉันแตะจานของฉัน

July 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/papim8975

ใช้ จับ หรือ แตะ แทนคำว่า สัมผัสได้ไหวคะ

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/Muaylil

นั้นสิคะ

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/Janjira20

fuck you

July 21, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย