Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vannhi33529

mini game

mk tg các mini game đều cham tay nên mk tự tổ chức luôn

trò chơi rất đơn giản VD: re_d=>read

có 10 câu

cmt 1: 2

cmt 2:1

cmt 3 : 0.5

1p= 1 ling

giải hơi beo thông cảm

0
1 năm trước

102 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vannhi33529

bảng tổng soát

minatoru: 2p

thanhthuan :9p

khanh 5-6: 0.5p

valina 1p

viscaRealMadrid 3p

con ai thi bao nhoa

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Mk 9p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

Edit: ViscaRealMadrid, không phải visca nha

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

mk lm bien

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

Cảm ơn bạn. Mk lm bien nghĩa là gì vậy?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Bii.Bii

Làm biếng.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

Cảm ơn bạn

0
1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

mik nè

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

7: s_ a_

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Seal : Niêm phong

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

scan: quét

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

soak:lam uot sung

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

0.5 p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

TK

xin lỗi mấy bn mk phải go on the bed

bn nào có cmt ở dưới ghi luôn điểm

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Cmt 9p = 9 Lings

0
Trả lời91 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

rồi đấy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Thanks

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

Mình 4p

Sửa BTS

0
Trả lời41 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

Đã nhận. Cảm ơn.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Khi nào bạn tổ chức nx?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

tuần sau vào thứ bảy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Ok

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBy....Widdy

cmt 2p +2 lings

0
Trả lời21 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

rồi đó

tuần sau chơi nữa nha

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

tg

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

BD

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

ok

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

câu 3

r_ d _

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh.5-6

reader

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

mean

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

raider phi cơ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

mean

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

0.5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

ridden: cưỡi (quá khứ phân từ của ride)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Readed : đã đọc

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

roadie:nguoi lam viec voi cac nhom nhac...di bieu dien

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

0.5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa_Conan_5a

mình tham gia nhé

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

ok

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa_Conan_5a

bn cho từ đi

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

ở trên

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

bn nào chưa nhận mai nhận nhóa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

minh 1 phut

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

1 điểm ko phai phút

1ling cua bn

tuần sau chơi nữa nha

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

tag

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

bat dau

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

chừng nào chơi nông dân tài giỏi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

tg

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

bat dau

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

cau 1

No_e_

ghi nghia luon nhe

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Notes : Ghi chú

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Tks ((Mà cho mk nhận lings lun đc hơm?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

sau 10 câu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Mk lúc ấy phải off r TT.........................Đi bn.................

0
1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

nghĩa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBy....Widdy

roles: vai trò

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

tu khac

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

notes

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

ghi chú

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

từ khac bn nha

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh.5-6

novel

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

mean

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

0.5p( lần này thui)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

noses:những cái mũi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBy....Widdy

tg

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

tg

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

ko ai trả lời nữa thì câu 2

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

có ở trên

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

cau 2

c_nta_n

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaBy....Widdy

contain :chứa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

contain: chứa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

ko trùng

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

contain

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

ko trùng

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/miana_kiu

tg

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenMinhKun

cau khac di

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

câu 4

_l_be

(có thể trùng nhưng ko quá 2 lần)

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

Elobe : Lều

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

2p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

globe: địa cầu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

1p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Valina...

globe quả địa cầu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vannhi33529

0.5p

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa_Conan_5a

bạn thoát đc lũ hack rùi à

-1
Trả lời1 năm trước