https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

mini game

mk tg các mini game đều cham tay nên mk tự tổ chức luôn

trò chơi rất đơn giản VD: re_d=>read

có 10 câu

cmt 1: 2

cmt 2:1

cmt 3 : 0.5

1p= 1 ling

giải hơi beo thông cảm

July 9, 2017

48 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

bảng tổng soát

minatoru: 2p

thanhthuan :9p

khanh 5-6: 0.5p

valina 1p

viscaRealMadrid 3p

con ai thi bao nhoa

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Mk 9p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

Edit: ViscaRealMadrid, không phải visca nha

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

mk lm bien

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

Cảm ơn bạn. Mk lm bien nghĩa là gì vậy?

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Jie_26

Làm biếng.

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

Cảm ơn bạn

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

7: s_ a_

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Seal : Niêm phong

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

2p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

scan: quét

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

1p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinhKun

soak:lam uot sung

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

0.5 p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

TK

xin lỗi mấy bn mk phải go on the bed

bn nào có cmt ở dưới ghi luôn điểm

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Cmt 9p = 9 Lings

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

rồi đấy

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Thanks

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

Mình 4p

Sửa BTS

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

Đã nhận. Cảm ơn.

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Khi nào bạn tổ chức nx?

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

tuần sau vào thứ bảy

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Ok

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BaBy....Widdy

cmt 2p +2 lings

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

rồi đó

tuần sau chơi nữa nha

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinhKun

tg

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

BD

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinhKun

ok

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

câu 3

r_ d _

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Khanh.5-6

reader

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

mean

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Valina...

raider phi cơ

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

mean

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

0.5p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

ridden: cưỡi (quá khứ phân từ của ride)

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

2p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Readed : đã đọc

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

1p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinhKun

roadie:nguoi lam viec voi cac nhom nhac...di bieu dien

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

0.5p

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa_Conan_5a

mình tham gia nhé

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

ok

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa_Conan_5a

bn cho từ đi

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

ở trên

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

bn nào chưa nhận mai nhận nhóa

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenMinhKun

minh 1 phut

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

1 điểm ko phai phút

1ling cua bn

tuần sau chơi nữa nha

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/mimicr123

2 nha

April 6, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.