"I will help Luis."

แปลว่า:ฉันจะช่วยเหลือลูอิส

July 9, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Natkamolya

ทำไมตอบถูกแล้วไม่ผ่านคะ

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

งง

August 31, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย