"IwillhelpLuis."

แปลว่า:ฉันจะช่วยเหลือลูอิส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Natkamolya

ทำไมตอบถูกแล้วไม่ผ่านคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ploy702558

งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย