"I will help Luis."

แปลว่า:ฉันจะช่วยเหลือลูอิส

July 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natkamolya

ทำไมตอบถูกแล้วไม่ผ่านคะ


https://www.duolingo.com/profile/Cloop_cm

ลูกอิสคือใคร..


https://www.duolingo.com/profile/pond11341

คือผมต้องจำคนชื่อ Luis ด้วยใช่ไหม?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย