"Hello,Duolingo!"

แปลว่า:สวัสดี Duolingo

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PayapKrokr

สวัสดี Duolingo ตอบยังงี้นะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ttttttttt14

Duolingo

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BenBill

ฉันตอบถูกแล้วนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xYAu7

ไม่แปลว่าอะไรค้ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noppamassr

เป็นชื่อเเอพป่ะ จะให้ตอบไงเนี่ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suphakit1

จะตอบยังไงเนี่ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/laongdawPh

ตอบไงอ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/patrada2

เป็นชื่อไรไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kanthikaya

ไม่เหนมีคำแปล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kanthikaya

แปลว่าไรคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttapongW

Reoprt​

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย