1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "กรุณาถอดรองเท้าของคุณ"

"กรุณาถอดรองเท้าของคุณ"

แปลว่า:Please take off your shoes.

July 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Cas975826

It sounds much more natural to say: 'Please take your shoes off.'

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย