"I eat beef, he eats pork."

แปลว่า:ฉันกินเนื้อวัว เขากินเนื้อหมู

July 10, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/FangChanan

ตกลงจะใช้กินหรือรับประทาน บางข้อกิน บางข้อรับประทาน

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thanatip1

งงเช่นกัน


https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

กูถูกแล้วทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/NUT598847

ความหมายเหมือนกัน จะสับไปมาทำไม


https://www.duolingo.com/profile/BOBO.4

แค่ไม่เว้นวรรคก็ผิดอ่อ


https://www.duolingo.com/profile/OMoY12

เขียนว่า "ฉันกินเนื้อวัว เขากินเนื้อหมู" แล้วหาว่าผิดเฉยอ่ะคืองง


https://www.duolingo.com/profile/keashi1

อะไรว่ะ ห ไม่มี เเห้ด้วยสัส

อย่าให้ได้ประจาน หัวร้อน


https://www.duolingo.com/profile/Xaib9

ปรับปรุงเถอะ


https://www.duolingo.com/profile/BamBoo917581

ไม่ทีคำว่าเนื้ออ้ะอืออออ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย