"Do you want to come with me?"

แปลว่า:คุณอยากมากับฉันมั้ย

July 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sareelp

คุณอยากมากับฉันไหม


https://www.duolingo.com/profile/SiriwanPan1

คุณอยากมากับฉันไหม


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

ภาษาไทยมีไม่มีคำว่า "มั้ย" ในพจนานุกรม เอามาจากไหน คนเฉลยเป็นคนไทยหรือเปล่า หรือให้ชาติอื่นเฉลยภาษาไทย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย