"Do you want to come with me?"

แปลว่า:คุณอยากมากับฉันมั้ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

คุณอยากมากับฉันไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SiriwanPan1

คุณอยากมากับฉันไหม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phatcharap11

ภาษาไทยมีไม่มีคำว่า "มั้ย" ในพจนานุกรม เอามาจากไหน คนเฉลยเป็นคนไทยหรือเปล่า หรือให้ชาติอื่นเฉลยภาษาไทย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย