Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"How much?"

แปลว่า:เท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KrissanaPi

เท่าไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SucheeraYa

เท่าไหร่

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LiverLiver1

เท่าไร

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง