"How much?"

แปลว่า:เท่าไหร่

July 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KrissanaPi

เท่าไร

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LiverLiver1

เท่าไร

October 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SucheeraYa

เท่าไหร่

October 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เท่าไหร่ทำไมไม่ถูก

August 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

ท่าไหร่ ถูกเฉย

March 8, 2019

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย