Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"How much?"

แปลว่า:เท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KrissanaPi

เท่าไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SucheeraYa

เท่าไหร่

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LiverLiver1

เท่าไร

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

เท่าไหร่ทำไมไม่ถูก

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง